Autosuv.sk

Ostatné

BMW vytvára v Číne uzavretú recyklačnú slučku pre batérie

Uzavretý cyklus materiálu pre nikel, lítium a kobalt a ich následné využitie pri výrobe nových článkov zníži emisie CO2 o 70 %.
BMW vytvára v Číne uzavretú recyklačnú slučku pre batérie

Spoločnosť BMW Group zintenzívňuje svoj záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu a masívne rozširuje používanie druhotných materiálov v uzavretých recyklačných cykloch. Spoločný podnik BMW Brilliance Automotive (BBA) vytvoril v Číne prvýkrát uzavretú slučku na opätovné použitie surovín niklu, lítia a kobaltu z vysokonapäťových batérií, ktoré už nie sú vhodné na použitie v elektrických vozidlách.

Batérie pochádzajú z plne a čiastočne elektrických vývojových vozidiel, testovacích systémov a odpadov z výroby a v budúcnosti aj z vozidiel po uplynutí doby životnosti. Týmto spôsobom kladie spoločnosť základy materiálového cyklu, ktorý sa s rastúcou e-mobilitou stáva čoraz dôležitejším.

Opätovne získava nikel, lítium a kobalt

Aby sa to podarilo zrealizovať, BBA spolupracuje s miestnym recyklátorom, ktorý demontuje vyradené batérie a využíva inovatívnu technológiu na získanie vysokého percenta surovín niklu, lítia a kobaltu z batériových článkov.

Takto získané suroviny sa následne využívajú pri výrobe nových batériových článkov pre spoločnosť BMW Group. Materiálový cyklus s uzavretou slučkou šetrí zdroje a zároveň znižuje emisie CO2 o 70 % v porovnaní s použitím novo vyťaženého primárneho materiálu.

Čína je pre elektrické vozidlá najväčším svetovým trhom. S rýchlym rozvojom tohto trhu od roku 2015 zaznamenal rýchly rast aj priemysel recyklácie automobilových batérií. Čínske centrum pre automobilovú technológiu a výskum očakáva, že celkový objem vyradených batérií v Číne dosiahne do roku 2025 objem približne 780 000 ton. Zároveň od minulého roka prudko vzrástli ceny domácich surovín pre vysokonapäťové batérie.

Sledovanie batérií umožňuje opätovné použitie a recykláciu

Súčasné čínske predpisy vyžadujú zriadenie systému sledovania vysokonapäťových batérií, aby sa zabezpečilo, že batérie bude možné po ich vyradení sledovať a recyklovať. Spoločnosť BMW Group na to vyvinula systém s kódovaním, ktoré umožňuje bezproblémovú sledovateľnosť batérií počas celého ich životného cyklu. Kódovanie zabezpečuje, že batérie z celého hodnotového reťazca, od počiatočných testovacích vozidiel až po vozidlá, ktoré sú už na trhu, môžu byť profesionálne recyklované.

Po vrátení sa batérie vyhodnotia z hľadiska potenciálneho ďalšieho používania. Spoločnosť BMW Group začala už v roku 2020 používať vybité batérie s vysokou zvyškovou kapacitou vo vysokozdvižných vozíkoch v závodoch BBA v Číne. Plánuje sa, že tieto aplikácie druhej životnosti pre batérie budú v budúcnosti rozšírené tak, aby zahŕňali aj paletové zdvíhacie vozíky a stacionárne zásobníky energie s možnosťou nabíjania.

Ak batérie na konci životnosti nespĺňajú kritériá pre druhé použitie, nastáva ich recyklácia. Suroviny ako nikel, lítium a kobalt získané týmto spôsobom, smerujú do výroby nových batériových článkov pre spoločnosť BMW Group. Batéria s kapacitou 100 kWh obsahuje v priemere takmer 90 kg niklu, lítia a kobaltu, pričom väčšinu tohto množstva tvorí nikel.

Tagy

Pokračovať v čítaní