Autosuv

Ostatné

Chladiaci systém – ako ho pripraviť na leto a čo je potrebné skontrolovať

Aj zanedbateľné nánosy blata môžu mať negatívny vplyv na dostatočné chladenie.
Chladiaci systém – ako ho pripraviť na leto a čo je potrebné skontrolovať

Chladiaci systém je jednou z najdôležitejších súčastí motora a jeho poškodenie môže mať za následok mimoriadne nákladnú opravu, prípadne výmenu agregátu. Čo skontrolovať pred blížiacimi sa horúcimi dňami a ako zabezpečiť jeho bezchybnú prevádzku?

Chladič

V prvom rade je potrebné vizuálne skontrolovať jeho stav – to znamená: všetky upevňovacie skrutky, spony, objímky či iné úchyty, aby sa predišlo jeho mechanickému poškodeniu. Ďalším krokom je zabezpečenie dostatočného prívodu prúdiaceho vzduchu odstránením nečistôt z jeho prednej časti. Aj zanedbateľné nánosy blata môžu mať negatívny vplyv na dostatočné chladenie.

Hadice

Rovnako potrebné je vizuálne skontrolovať stav všetkých hadíc a ich spojov a uistiť sa, že nedochádza čo i len k minimálnemu úniku chladiacej kvapaliny. Vyduté, alebo inak poškodené hadice môžu obmedziť prietok kvapaliny a môže tak dôjsť k nechcenému prehrievaniu motora.

Chladiaca kvapalina

Hlavnou úlohou kvapaliny je odvádzanie tepla od pracovného priestoru motora, preto je jej dostatok nanajvýš dôležitý. Pri nižšom množstve chladiacej kvapaliny dochádza k nesprávnej cirkulácii a nízkemu tlaku v chladiacom systéme. Výsledkom je zvýšená teplota vedúca až k zadretiu motora.

Ventilátor

Opäť je potrebné skontrolovať, či nebol akýmkoľvek spôsobom poškodený a rovnako dôležitá je kontrola v oblasti jeho uchytenia. Ventilátorom pootočte – ak sa otáča príliš voľne, prípadne je jeho pohyb vychýlený z osi alebo inak neprirodzený, je čas na výmenu. Taktiež je dobré vykonať skúšku, či sa pri zohriatom motore zapne v správnom čase.

Termostat

Termostat je jednou z najčastejších príčin porúch chladiaceho systému. Jeho zaseknutie spôsobuje cirkuláciu chladiacej kvapaliny v menšom okruhu, čo má za následok prehrievanie. Horná hadica chladiča musí byť pomerne chladná (teplá na dotyk, ale nie horúca) až do doby, kým sa motor úplne zahreje. Po otvorení termostatu by sa mala zahriať viac. Diel je, samozrejme, možné vymontovať a skontrolovať, no väčšinou je jednoduchšie ho rovno vymeniť.

Tento článok vznikol v spolupráci s Gafa Auto.

Pokračovať v čítaní