Autosuv.sk

Ostatné

Daň z motorových vozidiel: Prečítajte si, ako na to

Posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2019 je 31. január 2020. Ak máte auto na firmu, poplatkom sa pravdepodobne nevyhnete. Prečítajte si, na čo treba dbať a ako priznanie správne vyplniť.
Daň z motorových vozidiel: Prečítajte si, ako na to

Posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2019 je 31. január 2020. Ak máte auto na firmu, poplatkom sa pravdepodobne nevyhnete. Prečítajte si, na čo treba dbať a ako priznanie správne vyplniť.

Podľa zákona skončí lehota na podanie príslušného daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel koncom januára. Ak ste podnikateľ a vlastníte firemné autá, až na pár výnimiek ste povinní ich využívanie nahlásiť a odviesť aj príslušný poplatok. Okrem predvádzacích a špeciálnych vozidiel podlieha zdaneniu každé auto, ktoré sa využíva na podnikania. Presný popis a jednotlivé výnimky, na ktoré sa daň nevzťahuje, nájdete na stránke daňovej správy - KLIKNITE SEM!

"Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období používa na podnikanie v zmysle § 2 Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je evidované v Slovenskej republike."

Výpočet výšky dane závisí od viacerých parametrov. Pri motocykloch a osobných autách so spaľovacím motorom sa berie do úvahy objem motora. Následne sa cena upraví na základe veku vozidla, ktorý sa ráta od prvej evidencie vozidla. Dátum nájdete na prednej strane osvedčenia o evidencii časť 1 (malý technický preukaz) v riadku B. Mechanizmus funguje veľmi jednoducho a podporuje nielen ekonomiku, ale aj dodržiavanie ekologických noriem. Čím staršie auto máte, tým väčšiu daň platíte.

1-3 roky 3-6 rokov 6-9 rokov 9-12 rokov 13. rok 14 a viac rokov
-25% -20% -25% podľa sadzobníka +10% +20%

Jednoduché to nie je ani pri nákladných autách a autobusoch. Pri nich sadzobník zohľadňuje počet náprav a najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Nejde však o nič nezvládnuteľné. Stačí nájsť správnu bunku v tabuľke a výšku svojho poplatku poznáte. Daň si však tiež treba upraviť podľa veku.

 V prípade, že jazdíte na elektromobile, hybride alebo aute na LPG či CNG, vaša vypočítaná daň (po zohľadnení veku a ďalších parametrov) klesne o 50%. Treba však dbať na to, že pokiaľ je vaše auto prerobené na plyn, a teda viete prepínať medzi LPG a benzínom, nejde o hybridné vozidlo, ani o plynové vozidlo. Na tieto autá sa úľava z dane nevzťahuje. Vaše palivo nájdete v technickom preukaze.

Tento rok už musíme podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel elektronicky. V nasledujúcich riadkoch prinášame krátky návod aj s obrázkami, ako postupovať pri vypĺňaní online formulára.

Na stránke financnasprava.sk treba kliknúť na prihlásenie.

Obrázok 1

Vyberte spôsob prihlásenia.

Obrázok 2

Po prihlásení sa objaví ponuka služieb. Vyberte „Katalóg služieb“.

Obrázok 3

Zobrazí sa katalóg elektronických formulárov.

Obrázok 4

Vyberte "Daň z motorových vozidiel" a "Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel".

Obrázok 5

Vyplňte DIČ alebo rodné číslo a zdaňovacie obdobie (ak auto bolo používané celý rok, tak od 1.1.2018 do 31.12.2018). Následne vyplňte všetky identifikačné údaje (meno, adresa...)

Obrázok 6

Vyplňte "Dátum prvej registrácie" - nájdete ho v technickom preukaze.
Vyplňte dátum vzniku/zániku daňovej povinnosti (vyplňte v prípade, ak išlo o auto kúpené/predané v priebehu roka).
Vyberte kategóriu vozidla - pri klasických osobných je to M, druh vozidla (väčšinou) M1 (v menu nájdete viacero možností).
Vyplňte EČV auta.
Zadajte zdvihový objem valcov (z technického preukazu). Výkon motora v kW sa vypĺňa iba v prípade úžitkových vozidiel. Hmotnosť a počet náprav sa udáva iba pri nákladných autách.
Riadok 10 - typ daňovníka - info nájdete vo vysvetlivkách.
Riadok 11 sa vypĺňa, ak je daňovník oslobodený od dane podľa § 4 ods. 1 zákona.

Obrázok 7

Ročnú sadzbu vyplňte podľa tabuľky, ktorá sa otvorí po kliknutí na „(otvoriť prehľad sadzieb)“ – obr. 9 (v tabuľke sa vyčervení riadok, ktorý sa týka práve vášho auta podľa toho, aký výkon ste zadali v predchádzajúcej časti).
Následne zadajte sumu podľa tejto tabuľky.

Obrázok 8
Obrázok 9

Následne sa automaticky vysvieti percento zníženia/zvýšenia ročnej sadzby dane (odvodené od veku vozidla). Treba si prepočítať sumu podľa zvýšenia alebo zníženia a zadať výsledok do riadku 14.

Obrázok 10

Ďalej doplňte túto sumu aj do ďalších riadkov.

Obrázok 11

Ak podávate daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za viac vozidiel, tak treba „pridať vozidlo“ a znovu vyplniť všetky údaje aj za ďalšie vozidlo.

Obrázok 12

Následne spočítajte všetky sumy za jednotlivé vozidlá a zadajte do tlačiva výslednú sumu.

Obrázok 13

Na záver môžete vyplniť číslo účtu (v prípade preplatku, ak daňovník platil preddavky)

Obrázok 14

Ak sa dole budú zobrazovať poznámky v červenom rámčeku, tak niekde v tlačive sú chyby. Treba ich opraviť podľa inštrukcií v rámčeku. Ak je všetko dobre správne, tlačivo treba PODPÍSAŤ (v ľavej časti stránky) a odoslať.

Do 31.1.2020 treba zaplatiť aj príslušnú daň. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala. Informácie k platobným detailom nájdete na nasledujúcom odkaze – KLIKNITE SEM!

Tagy

Pokračovať v čítaní