Autosuv.sk

Ostatné

Honda začína s predajom vozidiel s autonómnym riadením 3. stupňa

Japonské úrady povolili Honde predávať vozidlá s autonómnym riadením 3. stupňa.
Honda začína s predajom vozidiel s autonómnym riadením 3. stupňa Honda

Honda začína od 5. marca 2021 v Japonsku predávať model Honda Legend EX vybavený systémom Honda Sensing Elite. Zásadnou novinkou systému Sensing Elite je schopnosť autonómneho riadenia 3. stupňa. Jednou z technológií je funkcia navádzania v dopravnej zápche „Traffic Jam Pilot“, pokročilá technológia spĺňajúca podmienky pre autonómne riadenie tretej úrovne (podmienené automatizované riadenie v obmedzenej oblasti), pre ktorú spoločnosť Honda získala typové označenie od japonského ministerstva pôdohospodárstva, infraštruktúry, dopravy a cestovného ruchu (MLIT).

Technológia navádzania v dopravnej zápche Traffic Jam Pilot umožňuje systému autonómneho riadenia viesť vozidlo za určitých podmienok namiesto vodiča, napríklad keď je vozidlo v preťaženej premávke na rýchlostnej komunikácii.

Na účely riadenia vozidla systém určuje polohu vozidla a podmienky na ceste pomocou údajov z 3-rozmerných máp s vysokým rozlíšením a globálneho navigačného satelitného systému (GNSS),  pričom pomocou niekoľkých externých senzorov sleduje a rozpoznáva 360-stupňové okolie vozidla. Prostredníctvom monitorovacej kamery, namontovanej vo vnútri vozidla, systém zároveň sleduje stav vodiča.

Na základe tak širokého spektra informácií robí hlavná ECU správne rozpoznávanie, predpovede a rozhodnutia a aplikuje vysokoúrovňové riadenie na akceleráciu, brzdenie a riadenie, ktoré pomáha vodičovi dosiahnuť kvalitnú a plynulú jazdu. Počas testov systému najazdili vývojári Hondy približne 1,3 milióna km na rýchlostných cestách.

Funkcia „hands-off“ (bez používania rúk)

Počas jazdy s adaptívnym tempomatom (ACC) s aktivovaným systémom nasledovania pomalou rýchlosťou a asistentom udržiavania v jazdnom pruhu (LKAS), ak sú splnené určité podmienky na rýchlostnej ceste, bude systém pomáhať pri jazde, aj keď vodič nemá ruky na volante.

Adaptívne riadenie v jazdnom pruhu

Systém pomáha pri jazde a sledovaní automobilu pred vozidlom v jazdnom pruhu. Systém vedie vozidlo stredom jazdného pruhu pri zachovaní vopred nastavenej rýchlosti vozidla. Ak je pred vozidlom auto, systém pomáha auto sledovať a dodržiavať správnu vzdialenosť odstupu.

Aktívny asistent zmeny jazdného pruhu s funkciou hands-off (bez používania rúk)

Keď vodič počas jazdy využíva adaptívne riadenie v jazdnom pruhu a potvrdí, že okolie je bezpečné a zapne smerové svetlo, systém pomáha pri akcelerácii či spomalení a riadení počas zmeny jazdného pruhu.

Aktívna zmena jazdného pruhu s funkciou hands-off (bez používania rúk)

Keď vodič počas jazdy využíva adaptívne riadenie v jazdnom pruhu a zapne aktívnu zmenu jazdného pruhu s funkciou hands-off (bez používania rúk), systém vyhodnotí situáciu a za určitých podmienok pomôže pri zmene jazdného pruhu a/alebo pri predídení druhého vozidla. Keď systém zistí, že auto idúce pred vozidlom ide nízkou rýchlosťou, upozorní vodiča, a potom pomôže pri predídení a návrate do pôvodného jazdného pruhu.

Funkcia navádzania v dopravnej zápche Traffic Jam Pilot

Pokiaľ sa vozidlo pri riadení s využitím adaptívneho riadenia v jazdnom pruhu za určitých okolností ocitne v dopravnej zápche, systém preberá kontrolu nad akceleráciou, brzdením a riadením a za vodiča sleduje okolie vozidla. Systém jazdí, zastavuje a obnovuje jazdu v rovnakom jazdnom pruhu, pričom dodržiava správnu vzdialenosť odstupu v súlade s rýchlosťou auta idúceho pred vozidlom.

Keď je vozidlo pod kontrolou systému, vodič môže na obrazovke navigácie sledovať televíziu/DVD alebo ovládať navigačný systém pri hľadaní cieľovej adresy, čo pomáha zmierniť únavu a stres vodiča počas jazdy v dopravnej zápche.

Rozhranie človek-stroj (HMI)

Toto rozhranie umožňuje vodičovi okamžite rozpoznať prevádzkový stav systému, jazdnú situáciu a požiadavky na odovzdanie riadenia vydané systémom. Indikátory systému Honda Sensing Elite sú umiestnené na volante, v hornej časti obrazovky navigácie a na odkladacej skrinke palubnej dosky. Keď je aktivovaná funkcia Hands-off (bez používania rúk), rozsvieti sa kontrolka na volante, a keď je aktivovaná funkcia navádzania v dopravnej zápche Traffic Jam Pilot, rozsvietia sa aj ďalšie modré kontrolky.

Keď systém požiada o prevzatie riadenia, všetky svetelné indikátory zmenia farbu na oranžovú a blikaním signalizujú vodičovi zrozumiteľnú správu. Prevádzkový stav systému, jazdná situácia a požiadavky na prevzatie riadenia sa jednoducho, ale zároveň výrazne zobrazujú aj na veľkom 12,3-palcovom LCD displeji združeného palubného panela.

 

Obrázky

Tagy

Pokračovať v čítaní