Autosuv.sk

Ostatné

Mercedes C 300 e - ekologická bilancia

Od roku 2005 Mercedes-Benz zverejňuje produktové informácie súvisiace so životným prostredím v súlade s normou ISO 14021.
Mercedes C 300 e - ekologická bilancia

Pokiaľ ide o posúdenie životného cyklu hybridného vozidla dobíjateľného zo siete, dôležitými faktormi sú spotreba zdrojov vo výrobe a proces nabíjania vysokonapäťového akumulátora počas prevádzky vozidla.

Ďalšie komponenty pohonu nového hybridného sedanu dobíjateľného zo siete Mercedes-Benz C 300 e vedú k vyššej spotrebe materiálu a energie pri výrobe automobilu. Ale iba pri pohľade na celý životný cyklus sa dotvorí komplexný obraz: Počas fázy používania ťaží model C 300 e z vysokej účinnosti elektrifikovaného hnacieho ústrojenstva.

Čísla, údaje, fakty: posúdenie životného cyklu modelu C 300 e v skratke

Mercedes-Benz vo svojej analýze skúma dva rôzne zdroje energie na nabíjanie vysokonapäťového akumulátora: Jeden scenár zohľadňuje elektrickú energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov z vodnej energie, zatiaľ čo druhý je založený na európskom mixe elektrickej energie. Oba scenáre počítajú s nájazdom 200 000 kilometrov. Výsledok: Ak sa na nabíjanie C 300 e používa energia z obnoviteľných zdrojov (elektrická energia z vodnej energie), emisie CO2 sa môžu počas celého životného cyklu znížiť takmer o polovicu.

Porovnanie emisií CO2 pri použití zelenej energie a použití energetického mixu v EÚ počas celého životného cyklu.

Vďaka vysokonapäťovému akumulátoru nového modelu C 300 e s využiteľnou kapacitou energie približne 25 kWh a elektrickému pohonu s výkonom 95 kW, možno prejsť vzdialenosť až 116 kilometrov na čisto elektrický pohon bez použitia spaľovacieho motora.

210 komponentov s celkovou hmotnosťou 90,4 kilogramu je možné vyrobiť čiastočne z materiálov šetriacich zdroje (recyklované plasty a obnoviteľné suroviny).

Mercedes-Benz v súčasnosti stavia závod na recykláciu akumulátorov v Kuppenheime v južnom Nemecku, ktorý umožní v budúcnosti dosiahnuť mieru spätného získania viac ako 96 percent.

Všetky vlastné výrobné závody na produkciu osobných automobilov a transportérov značky Mercedes-Benz vyrábajú od roku 2022 s neutrálnou bilanciou CO2.

Mercedes-Benz poskytuje od roku 2021 následnú kompenzáciu prostredníctvom zelenej elektrickej energie, keď zákazníci nabíjajú prostredníctvom služby Mercedes me Charge na verejných nabíjacích staniciach v Európe, USA a Kanade. Osvedčenia o pôvode zabezpečujú, že po procese nabíjania sú do siete dodané zodpovedajúce množstvá elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Celú 360° environmentálnu kontrolu vozidla Mercedes-Benz C 300 e je možné stiahnuť ako súbor pdf tu.

Pokračovať v čítaní