Autosuv.sk

Ostatné

Mercedes pomôže cestárom. Na cesty vyjdu v pravý čas a ušetria soľ

Komunikačný systém Mercedesu má v rámci pilotnej skúšky zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a prispieť aj k šetreniu životného prostredia – na posyp vozoviek by sa totiž cielene používalo menej posypovej soli.
Mercedes pomôže cestárom. Na cesty vyjdu v pravý čas a ušetria soľ

Komunikačný systém Mercedesu má v rámci pilotnej skúšky zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky a prispieť aj k šetreniu životného prostredia – na posyp vozoviek by sa totiž cielene používalo menej posypovej soli.

Už túto zimu značka Mercedes-Benz v spolupráci s okresom Zollernalb v Nemecku overí možnosť zlepšenia bezpečnosti na cestách v zimnom období a zvýšenia efektívnosti zimnej údržby vozoviek s využitím komunikácie automobilu s okolím. Komunikácia automobilu s okolím znamená, že vozidlá komunikujú navzájom ako aj s dopravnou infraštruktúrou. Osobné motorové vozidlá značky Mercedes-Benz, ktoré sú vybavené technológiou komunikácie automobilu s okolím, a ktorých vlastníci aktivovali službu. Aktuálne informácie o premávke, v pilotnej skúške poskytnú nevyhnutné údaje. Ak snímače ESP® alebo ABS v týchto vozidlách rozpoznajú klzký povrch vozovky, odošlú tieto údaje vrátane údajov o polohe na server Daimler Vehicle Backend cez mobilnú telefónnu sieť v reálnom čase. Tieto anonymizované informácie sa v reálnom čase zobrazia na digitálnych mapách v oboch strediskách pre údržbu cestných komunikácií v okrese Zollernalb. Vďaka tomu bude v budúcnosti možné účelnejšie nasadiť zimnú údržbu vozoviek a optimalizovať použitie posypovej soli. Táto technológia preto umožňuje takpovediac pohľad za roh. V rámci pilotnej skúšky by okrem zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky mohla prispieť aj k šetreniu životného prostredia – na posyp vozoviek by sa totiž cielene používalo menej posypovej soli. Následne možno zapojiť vozidlá verejnej služby, ako aj vozidlá polície, alebo aj autoparky. Pilotná skúška začína v januári 2020 a bude prebiehať do konca zimy.

„Funkcie komunikácie automobilu s okolím dokážu zlepšiť bezpečnosť v rozličných jazdných situáciách,“ uviedol Michael Hafner, vedúci jazdných technológií a automatizovaného jazdenia Daimler AG. „Systém komunikácie automobilu s okolím sa do systémov vozidla začleňuje kontinuálne, vďaka čomu osobné motorové vozidlá značky Mercedes-Benz dokážu automaticky rozpoznať rozličné nebezpečenstvá, napríklad klzké vozovky.“

Z topografického aj klimatického hľadiska sú podmienky v okrese Zollernalb náročné: v tomto regióne sa nachádzajú najvyššie vrchy pohoria Švábska Jura. V roku 2018 tu bolo zaznamenaných 82 dní mrazu a 13 dní s poľadovicou. Okres sa prostredníctvom dvoch stredísk pre údržbu cestných komunikácií v mestách Balingen a Albstadt-Lautlingen stará spolu o približne 150 kilometrov rýchlostných komunikácií, 210 kilometrov ciest prvej triedy a 270 kilometrov okresných ciest.

Z partnerstva okresu Zollernalb a značky Mercedes-Benz pri tomto inovatívnom projekte sa teší hajtman, Günther-Martin Pauli. „Spoločne sa snažíme dosiahnuť jasný cieľ – pomocou novej digitálnej techniky chceme zvýšiť bezpečnosť premávky na našich cestných komunikáciách. Táto spolupráca sa dokonale zhoduje s našou stratégiou, v rámci ktorej chceme s využitím digitálnych nástrojov ešte lepšie zvládnuť našu prácu. Je to v záujme všetkých ľudí, ktorí v okrese Zollernalb žijú a pracujú, a tým aj základ pre budúcu vysokú kvalitu života v našom okrese.“

Okres Zollernalb je priekopníkom v oblasti digitalizácie komunálnych služieb: ako prvý okres v Bádensku-Württembersku má od 1. októbra 2018 vlastný úrad pre digitalizáciu. Zamestnanci úradu zabezpečujú spájanie všetkých záležitostí, týkajúcich sa digitalizácie v okrese a pomáhajú pri technickej a organizačnej realizácii rôznych zámerov. K takýmto zámerom patrí napríklad vybudovanie širokopásmového pokrytia celého okresu.

Tagy

Pokračovať v čítaní