Autosuv.sk

Ostatné

Mercedes spustí závod na recykláciu batérií v roku 2023

Vďaka procesu patentovanej hydrometalurgie chce Mercedes spätne získať viac ako 96 % materiálov.
Mercedes spustí závod na recykláciu batérií v roku 2023 Mercedes

Výrobca automobilov Mercedes-Benz začína v Nemecku s výstavbou vlastného recyklačného závodu na základe hydrometalurgie. Analogicky k tejto technológii plánuje táto spoločnosť v spolupráci so špičkovými partnermi, zaoberajúcimi sa recyklovaním akumulátorov v Číne a USA, predstavenie uzavretého obehu materiálov.

"Prostredníctvom nášho nového recyklačného závodu v Kuppenheime zvýšime mieru recyklácie na viac ako 96 percent a dôsledne vybudujeme vlastné kompetencie v oblasti pridanej hodnoty akumulátorov," vysvetli Jörg Burzer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes investuje dvojcifernú miliónovú sumu do výskumu a vývoja, ako aj do výstavby pilotného závodu s prevádzkou s neutrálnymi emisiami CO2 v závode Mercedes-Benz v meste Kuppenheim na juhu Nemecka.

Nový pilotný závod by mal v budúcnosti odzrkadľovať celý procesný reťazec recyklovania akumulátorov: od vývoja logistických koncepcií cez trvalo udržateľnú recykláciu cenných surovín až po reintegráciu recyklovanej suroviny do výroby nových akumulátorov. Základom nového recyklačného závodu je inovatívny mechanicko-hydrometalurgický postup, pri ktorom sa v plnom rozsahu upúšťa od pyrometalurgických procesných krokov, ktoré sú energeticky náročné a spotrebúvajú materiály.

Výstavba zariadenia bude prebiehať v dvoch stupňoch. Do roku 2023 najprv vznikne zariadenie na mechanické rozoberanie. V druhom stupni by sa mala spustiť prevádzka zariadení na hydrometalurgickú prípravu materiálov akumulátorov. Závod v Kuppenheime by tak v budúcnosti mal pokryť všetky kroky – od rozobratia na úrovni modulov cez drvenie a sušenie až po prípravu materiálových tokov v kvalite vhodnej pre akumulátory.

Pilotné zariadenie by malo dosahovať ročnú kapacitu 2 500 ton. Spätne získané materiály budú spätne dodávané do obehu materiálov, čím sa začlení do výroby viac ako 50 000 akumulátorových modulov pre nové modely Mercedes-EQ. Na základe poznatkov z pilotného závodu by mohlo nasledovať strednodobé a dlhodobé škálovanie výrobných objemov.

Mercedes nie je prvou automobilkou, ktorá spúšťa závod na recykláciu batérií. Volkswagen spustil prevádzku recyklačného závodu v Salzgitteri s pilotnou kapacitou 3 600 batérií za rok už v roku 2021. Pred samotným procesom recyklácie Volkswagen najskôr preverí batériu pomocou softvéru s názvom BattMan a následne rozhodne o ďalšom použití batérie, alebo nutnosti jej recyklácie.

Tagy

Pokračovať v čítaní

link