Autosuv.sk

Ostatné

Mercedes testuje zachytávanie jemného prachu

Dve vozidlá eSprinter Rakúskej pošty boli vybavené integrovanými filtrami na znižovanie emisií jemného prachu.
Mercedes testuje zachytávanie jemného prachu

V auguste boli dve vozidlá eSprinter Rakúskej pošty vybavené filtrami jemného prachu, ktoré boli integrované do predného modulu a slúžia na zníženie emisií jemného prachu. Plneelektrické transportéry sa odvtedy každý deň pohybujú po cestách mesta Graz a na svojich dodávateľských trasách prešli spolu takmer 6 400 km.

Divízia Mercedes-Benz Vans spolu s Rakúskou poštou týmto spôsobom testujú filtračnú techniku, vyvinutú v spolupráci so spoločnosťou Mann+Hummel, pričom tento test sa uskutočňuje v podmienkach reálnej prevádzky. Podobný projekt so spoločnosťou Mann+Hummel uskutočňuje aj Audi.

Prvé výsledky po troch mesiacoch

Tieto plneelektrické transportéry prejdú v rámci každodenných jázd priemerne 53 km. Trasy vedú z logistického centra pošty v Kalsdorfe do centra mesta Graz a späť. Počas jednej trasy každé z vozidiel eSprinter doručí priemerne 160 zásielok a zastaví takmer 100-krát.

Po kontrole a preskúmaní filtrov špecialistom na filtráciu – spoločnosťou Mann+Hummel – možno konštatovať, že filtre sú nepoškodené a bez deformácií. Od spustenia pilotného projektu sa vozidlá eSprinter používali takmer 60 dní, pričom každé z nich odfiltrovalo z okolitého vzduchu približne 6 400 miligramov prachu.

Už po niekoľkých týždňoch skúšobnej prevádzky je teda jasné, že používanie filtrov v rámci mestských doručovacích služieb je tou vhodnou aplikáciou. Jemný prach sa filtruje v blízkosti zdroja, to znamená tam, kde vznikajú emisie jemného prachu.

Projekt pokračuje aj v roku 2023

V rámci pilotného projektu sa okrem životnosti filtrov analyzujú aj účinky na vozidlá. Merania tlakovej straty potvrdili trvanlivosť filtrov a súčasne bolo stanovené zaťaženie filtrov 15 %. Pri používaní filtrov zatiaľ neexistujú žiadne obmedzenia a s cieľom získať ďalšie poznatky bude pilotný projekt pokračovať do polovice roka 2023.

Vedeckú podporu projektu poskytuje Ústav energetických a environmentálnych technológií (IUTA) v Duisburgu. Ďalšie pravidelné kontroly filtrov priamo na mieste vykonáva divízia Mercedes-Benz Vans a špecialista na filtráciu – spoločnosť Mann+Hummel.

Tagy

Pokračovať v čítaní