Autosuv.sk

Ostatné

Toyota vyvíja vodíkové nákladné auto

Toyota a spoločnosť Hino Motors sa dohodli na spoločnom vývoji ťažkého nákladného vozidla na vodíkové palivové články s dojazdom 600 km. Spoločne uskutočnia aj kroky na praktické využívanie vodíkového paliva pomocou overovacích skúšok aj inými spôsobmi.
Toyota vyvíja vodíkové nákladné auto

Auto vychádza z modelu Hino Profia. Podvozok je navrhnutý pre optimálnu zástavbu palivových článkov. Výskum sa zameriava na znižovanie hmotnosti vozidla, aby bola zaistená dostatočná nosnosť. Pohonná jednotka bude používať dve súpravy palivových článkov Toyota, ktoré boli nanovo vyvinuté pre novú generáciu Toyoty Mirai.

Jeho súčasťou bude aj systém riadenia pohonu s využitím technológií pre ťažké nákladné vozidlá s hybridným pohonom od firmy Hino. Dojazd dosiahne približne 600 km, čo spĺňa vysoké štandardy s ohľadom na ekologické vplyvy, aj praktické vlastnosti úžitkového vozidla.

Spoločnosti Toyota a Hino už vyše 15 rokov – od spoločných poloprevádzkových skúšok autobusu na palivové články – spolupracujú na vývoji technológií a rozširovaní aj zdokonaľovaní vozidiel na palivové články.

Pre nákladnú diaľkovú dopravu je vodík vhodný

Toyota a Hino vidia globálnu ochranu klímy ako jednu z najdôležitejších úloh podnikania. Obe spoločnosti vyhlásili ciele v oblasti znižovania emisií CO2 až do roku 2051 a takisto vyvíjajú technológie elektromobilov. V oblasti ďalšieho znižovania emisií CO2 bude potrebné dosiahnuť výrazné zlepšenie najmä v prípade ťažkých nákladných vozidiel, ktorých podiel na celkových emisiách CO2 v rámci kategórie úžitkových vozidiel v Japonsku tvorí približne 60 percent.

Ťažké nákladné vozidlá spravidla slúžia na diaľkovú dopravu. Preto sa od nich očakáva dostatočný dojazd a nosnosť, rovnako aj ako možnosť rýchleho doplnenia paliva. A práve preto sa ako vhodné javia vozidlá poháňané palivovými článkami na vodík s vyššou hustotou energie.

Elektrifikácia úžitkových vozidiel vyžaduje optimálne pohonné jednotky, ktoré zaistia nielen mimoriadne ekologickú prevádzku, ale aj zodpovedajúcu mieru praktickosti v rámci firemných potrieb, a to z hľadiska vzdialenosti dojazdu, nosnosti a ďalších aspektov s prihliadnutím na spôsob používania.

Tagy

Pokračovať v čítaní