Autosuv.sk

Ostatné

Vozidlá BMW už odomknete aj smartfónom so systémom Android

Kompatibilný mobilný telefón plne preberá funkciu kľúča bez nutnosti vybrať ho z vrecka pri odomykaní a štartovaní.
Vozidlá BMW už odomknete aj smartfónom so systémom Android

Digitálny kľúč od vozidla Digital Key Plus je teraz dostupný aj pre smartfóny s operačným systémom Android. Zákazníci s kompatibilnými zariadeniami značiek Samsung a Google ho môžu použiť na odomknutie a zamknutie svojho BMW a naštartovanie vozidla bez toho, aby museli vytiahnuť telefón z vrecka.

Digitálny kľúč Digital Key Plus je od roku 2021 k dispozícii pre zariadenia Apple. Vozidlo reaguje automaticky pri priblížení alebo vzdialení sa rovnako ako klasický kľúč od vozidla s funkciou komfortného prístupu.

Svetelná hra predných a zadných svetiel v spojení so svetelným kobercom privíta vodiča rovnako ako v prípade fyzického kľúča (v závislosti od výbavy vozidla). Digitálny kľúč Digital Key Plus teraz možno nastaviť na aktuálnych modeloch smartfónov Samsung Galaxy S23+/Ultra a Google Pixel 7 Pro a na niekoľkých starších modeloch s vhodným hardvérom.

Smartfón s digitálnym kľúčom Digital Key Plus úplne nahrádza kľúč od vozidla s rozšírenými funkciami, ktoré sa spájajú s ultraširokopásmovou technológiou (UWB). Ide o digitálnu rádiovú technológiu pre krátky dosah s veľkou šírkou pásma, ktorá sa vyznačuje veľmi presnou lokalizáciou s maximálnou možnou bezpečnosťou. Presnosť UWB tiež zaisťuje elimináciu rizika reléových útokov, ktoré rádiový signál rušia, alebo zachytávajú.

BMW spustilo v decembri 2022 ďalšiu etapu rozšírenia pre digitálny kľúč Digital Key založenú na spolupráci s partnermi ako Apple a Google, ktorá priniesla možnosť bezpečného zasielania digitálneho kľúča naprieč platformami medzi mobilnými telefónmi iPhone a kompatibilnými zariadeniami so systémom Android prostredníctvom e-mailu, SMS, alebo akejkoľvek inej služby posielania správ.

Kompatibilita so systémom Android je dostupná vo vozidlách s podporou digitálneho kľúča Digital Key Plus vyrobených od novembra 2022. Budúca aktualizácia softvéru na diaľku rozšíri túto schopnosť aj na vozidlá s podporou digitálneho kľúča Digital Key Plus vyrobené pred novembrom 2022.

Tagy

Pokračovať v čítaní