Autosuv.sk

Ostatné

Vozidlo už možno dočasne vyradiť aj elektronicky

Elektronická žiadosť o dočasné vyradenie z evidencie si vyžaduje elektronický podpis. Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom nie je potrebné odovzdávať osvedčenia o evidencii časť I. a časť II.
Vozidlo už možno dočasne vyradiť aj elektronicky

Na základe novely zákona o cestnej premávke, účinnej od 9. apríla 2020, ktorá reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu v súvislosti s novým koronavírusom, MV SR sprístupnilo používateľom e-služieb novú službu Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Ide o typ služby, ktorá si vyžaduje elektronický podpis. Na základe elektronickej žiadosti a po úhrade správneho poplatku 2,50 € polícia vyradí vozidlo z evidencie a žiadateľovi automaticky oznámi vyradenie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

Požiadať orgán Policajného zboru o dočasné vyradenie vozidla z evidencie môže žiadateľ:

          - sám za seba, ak je vlastníkom alebo držiteľom vozidla

          - v zastúpení právnickej osoby vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla, ak je jej štatutárnym orgánom, pričom za spoločnosť                 koná a podpisuje samostatne

          - ak koná za vlastníka vozidla alebo držiteľa iného vozidla na základe elektronického plnomocenstva

MV SR upozorňuje, že pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie počas mimoriadnej situácie nie je potrebné odovzdávať osvedčenia o evidencii časť I. a časť II.

Nová služba je k dispozícii na portáli E-služby MV SR https://portal.minv.sk a www.slovensko.sk

Pokračovať v čítaní