Autosuv.sk

Ostatné

Zelená oceľ, ekologickejšie batérie - Mercedes chce znížiť emisie o 50 %

Mercedes prezradil svoje plány na zníženie emisií vozidiel v ich celom životnom cykle o 50 % v porovnaní rokov 2020 a 2030.
Zelená oceľ, ekologickejšie batérie - Mercedes chce znížiť emisie o 50 % Mercedes

Divízia Mercedes-Benz Cars chce do konca desaťročia znížiť emisie CO₂ o viac ako 50 percent. Cieľom spoločnosti je znížiť emisie CO2 na každé osobné motorové vozidlo v celom životnom cykle vozidla do konca tohto desaťročia v porovnaní s rokom 2020 minimálne o polovicu. Dôležitým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je elektrifikácia autoparku, nabíjanie zelenou elektrinou, zlepšenie technológie akumulátorov, ako aj rozsiahle použitie recyklovaných materiálov a energie z obnoviteľných zdrojov vo výrobe.

Už v roku 2025 chce Mercedes dosiahnuť 50-percentný podiel hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete a batériových elektromobilov. V priebehu životného cyklu elektrického vozidla je nabíjanie elektrickým prúdom z obnoviteľných zdrojov energie podstatným faktorom znižovania emisií CO2. Mercedes umožňuje zelené nabíjanie na všetkých približne 300 000 verejných nabíjacích miestach siete Mercedes me Charge v Európe.

Batéria

Najvýznamnejšie môže k zníženiu emisií prispieť batéria. Pri súčasnom energetickom mixe v EÚ pripadá viac ako polovica emisií CO2 v celom životnom cykle na dodávateľský reťazec a výrobu. Tento podiel je možné výrazne znížiť použitím obnoviteľných zdrojov energie. Prechodom na výrobu článkov s neutrálnymi emisiami CO2 je možné znížiť emisie pri výrobe celého bloku akumulátorov o 20 percent.

Dodatočné úspory CO2 by sa mali dosiahnuť ďalšími opatreniami – napríklad zlepšením procesu výroby anód a katód. Anódy s vysokým podielom kremíka ponúknu od polovice desaťročia vysoký potenciál zvýšenia energetickej hustoty.

Mercedes chce súčasne vo svojich sériových vozidlách používať akumulátory LFP s katódou, ktorá neobsahuje žiadny kobalt. Spoločnosť v spolupráci s výskumnými partnermi pracuje aj na akumulátoroch s pevným elektrolytom.

Recyklácia

V rámci celosvetovej stratégie recyklácie automobilových systémov akumulátorov buduje Mercedes v súčasnosti v meste Kuppenheim na juhu Nemecka svoj vlastný recyklačný závod s neutrálnymi emisiami CO2. Návrh procesu patentovanej hydrometalurgie s úrovňami spätného získania viac ako 96 percent by mal umožniť obehové hospodárenie s materiálmi akumulátorov.

Zelená oceľ

Mercedes buduje dodávateľský reťazec zelenej ocele, aby výrazne rozšíril používanie ocele produkovanej s nízkymi emisiami CO2 a bez emisií CO2. Ako prvý výrobca osobných motorových vozidiel sa spoločnosť v roku 2021 podieľala na švédskom inovatívnom podniku H2 Green Steel (H2GS). Cieľom je priniesť zelenú oceľ na trh v rôznych modeloch vozidiel už v roku 2025.

Automobilka chce zvyšovať podiel sekundárneho hliníka (získaného recykláciou), okrem toho sa ako prvý výrobca vozidiel zaväzuje, že pre svoje lisovne a odlievárne v Európe bude v budúcnosti nakupovať už len primárny hliník s certifikáciou Iniciatívy za dohľad nad hliníkom (Aluminium Stewardship Initiative ASI).

Tým bude zaručené, že sa suroviny budú získavať a spracovávať zodpovedne a ekologicky nezávisle od krajiny pôvodu – od ťažby cez hutnícke spracovanie a zušľachtenie až po brány závodov Mercedes. Tento zámer by sa mal v strednodobom meradle rozšíriť aj na iné prevádzky mimo Európy.

Trvalo udržateľné materiály

V niektorých modeloch vozidiel sa už sériovo používajú trvalo udržateľné materiály. Medzi ne patria poťahy sedadiel zo 100-percentne recyklovaných PET fliaš, ako aj podlahové krytiny z priadzí, ktoré sa získavajú z rybárskych sietí a zo zvyškov kobercov.

Ochranné potrubie pre káble v EQS a EQE sa už vyrábajú z recyklovaných skládkových odpadov. V EQS dosahuje celková hmotnosť konštrukčných dielov, ktoré sa vyrábajú šetrne k prírodným zdrojom z recyklovaných a obnoviteľných surovín viac ako 80 kilogramov.

Tagy

Pokračovať v čítaní