Autosuv.sk

Technik

5W30 - čo tieto čísla znamenajú? (archív)

Tieto čísla predstavujú relatívnu viskozitu. V prípade oleja 5W30 je tento zložený z „5W“ a „30“. V skutočnosti tieto 2 čísla hovoria o počiatočných a prevádzkových teplotách motora.
5W30 - čo tieto čísla znamenajú? (archív)

Viskozita je mierou odporu kvapaliny proti prúdeniu. Opisuje vnútorné trenie pohybujúcej sa tekutiny. Kvapalina s vysokou viskozitou odoláva pohybu, pretože jej molekulárne zloženie jej dáva veľa vnútorného trenia. Kvapalina s nízkou viskozitou tečie ľahko, pretože jej molekulárne zloženie má za následok veľmi malé trenie, keď je v pohybe. Čím je tekutina hustejšia, tým je viskóznejšia.

Kvapaliny sa pri vyšších teplotách stávajú menej viskóznymi. To znamená, že keď je zima, sú tuhé, ale keď sa zahrejú, stávajú sa riedke. Pokiaľ ide o motory, je to akýsi opak toho, čo chceme. Keď sa auto naštartuje, musí byť schopné rýchlo načerpať olej do celého motora. Ak by mal byť olej príliš hustý, olejové čerpadlo sa tým oveľa viac zaťaží a znamená to tiež, že nebude schopné pretekať po celom motore tak efektívne, akoby bol riedky. Preto, keď je olej studený, všeobecne chceme, aby bol čo najredší.

Čo znamená napr. označenie 5W30?

Tieto čísla predstavujú relatívnu viskozitu. V prípade oleja 5W30 je tento zložený z „5W“ a „30“. V skutočnosti tieto 2 čísla hovoria o počiatočných a prevádzkových teplotách motora.

W udáva viskozitu pri nízkych teplotách. Doslova to znamená „winter/zima“. Predchádzajúce číslo ukazuje relatívnu viskozitu oleja v zime. Keď sa vrátime k nášmu príkladu 5W30, vidíme, že tento olej má za studena relatívnu viskozitu 5. Naopak, druhé číslo sa často považuje za jednoducho „nie zimné“. 5W30 by mala v „nie zimných“ podmienkach relatívnu viskozitu 30. Tieto 2 čísla spolu nesúvisia! „5 W“ je v skutočnosti viskóznejšie ako „30“ pri ich vlastnom nameranom teplotnom hodnotení.

Keď je auto v prevádzke, musí sa dostať na svoju optimálnu prevádzkovú teplotu. Toto je mierka, ktorú vidíte na prístrojovej doske a má obvykle asi 100 stupňov C. Druhé číslo oleja je (približná) relatívna viskozita oleja v tomto okamihu.

Rôzne oleje pre rôzne motory

Existuje celá rada viacstupňových motorových olejov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť. Niektoré motory používajú oleje s viskozitou iba 0W20 - alebo dokonca menej - zatiaľ čo iné potrebujú 15W40. Tak prečo ich je toľko? Odpoveď je možno zrejmá - pretože existuje veľa rôznych druhov motorov. Všeobecne platí, že čím väčší je motor, tým viac musí byť olej viskóznejší.

Článok vznikol v spolupráci s Auto Gafa.

Pokračovať v čítaní