Autosuv.sk

Technik

Ako sa prejavuje poškodenie tesnenia hlavy valcov? (archív)

Tesnenie hlavy valcov spôsobuje svojou postupnou degradáciou časté problémy, a to najmä majiteľom starších jazdených vozidiel.
Ako sa prejavuje poškodenie tesnenia hlavy valcov? (archív)

Hlava valcov je neoddeliteľná súčasť každého spaľovacieho motora. Z vrchnej strany uzatvára jeho blok a počet hláv závisí od daného typu motora. Bežné motory disponujú zväčša jednou hlavou, viacradové motory vlastnou hlavou pre každý rad valcov, prípadne existujú aj motory, ktoré majú vlastnú hlavu pre každý jeden valec.

Vo vozidlách overených časom sa používala hlava vyrobená zo zliatiny, no moderná doba si vyžaduje moderné riešenia, preto dnešné motory disponujú hlavou vyrobenou z hliníkovej zliatiny. Tá okrem lepšej tepelnej vodivosti a nižšej hmotnosti disponuje tiež kanálikmi a otvormi pre lepšiu cirkuláciu chladiacej kvapaliny.

Pod krytom hlavy môžeme nájsť nielen samotné ventily, ale aj vstrekovacie trysky, kanály sacieho a výfukového potrubia a zapaľovacie alebo žhaviace sviečky. Aká je teda jej funkcia a čo spôsobuje najčastejšie poruchy hlavy?

Tak ako každá súčasť motora, odolávajúca rôznym silám a teplotám, ani hlava valcov nie je výnimkou vo vzniku rôznych komplikácií či porúch. Dôležitou časťou, spájajúcou samotný blok motora a hlavu valcov, je tesnenie, ktoré zohráva veľmi dôležitú úlohu. Zabraňuje nežiadúcému miešaniu prevádzkových kvapalín v motore – teda chladiacej kvapaliny a motorového oleja.

Práve tesnenie hlavy valcov spôsobuje svojou postupnou degradáciou časté problémy, a to najmä majiteľom starších jazdených vozidiel, o ktoré nebolo dokonale postarané. V prípade jeho poškodenia dôjde k neželanému premiešaniu spomínaných náplní a prvé komplikácie na seba nenechajú dlho čakať. Ako sa prejavujú?

Pri prieniku chladiacej kvapaliny do motorového oleja je prvým jasným príznakom najmä neprirodzený pokles jej hladiny v expanznej nádobke. Sprievodným javom tohto problému býva biely dym, valiaci sa z výfuku. Ten je v zimných mesiacoch bežný kvôli vlhkosti vzduchu, preto netreba okamžite panikáriť.

Ďalším príznakom sú mastné škvrny v chladiacej kvapaline, ktorú možno vizuálne skontrolovať po otvorení expanznej nádobky. Prienik chladiacej kvapaliny do motorového oleja možno odhaliť na viečku, cez ktoré sa olej dolieva. Emulzia bledohnedej farby môže znamenať problém, no opäť sa v zimných mesiacoch môže jednať aj o bežný jav, ktorý je spôsobený častými jazdami na krátke trasy.

Pozor! Rovnaké príznaky nám môžu poukazovať aj na prasknutú hlavu valcov. Každopádne je jazda s ktorýmkoľvek spomínaným spôsobom poškodenia veľmi riziková, nakoľko chladiaca kvapalina v motore zmýva olejový film z povrchu valcov, ale hlavne riedi motorový olej, ktorý tým stráca svoje mazacie vlastnosti. V prípade zaevidovania niektorého z príznakov je potrebné podrobiť motor kontrole, v opačnom prípade je veľká pravdepodobnosť, že príde k jeho úplnému zadretiu.

Článok vznikol v spolupráci s Gafa Auto.

Pokračovať v čítaní