Autosuv.sk

Technik

Kedy je čas na výmenu brzdovej kvapaliny? (archív)

Pokiaľ pedál mäkne a brzdovej kvapaliny je v nádobke dostatok, mohlo dôjsť k jej premiešaniu s vodou.
Kedy je čas na výmenu brzdovej kvapaliny? (archív)

Brzdová kvapalina patrí k neoddeliteľnej súčasti brzdového systému, a keďže brzdy sú vcelku dôležité pre bezpečnosť pasažierov, aj stav kvapaliny je potrebné z času na čas skontrolovať. Vekom vozidla, či vplyvom rôznych mechanických poškodení môže dochádzať k jej postupnému úniku, čo sa prejavuje mäknutím brzdového pedálu.

Pokiaľ pedál mäkne a brzdovej kvapaliny je v nádobke dostatok, mohlo dôjsť k jej premiešaniu s vodou, čo má samozrejme nepriaznivý vplyv na jej vlastnosti a bude potrebné ju preventívne vymeniť.

Všeobecne sa brzdovú kvapalinu odporúča vymeniť raz za 3 – 4 roky pri bežnom používaní vozidla. V prípade každodenného nájazdu vysokého počtu kilometrov sa tento interval skracuje.

Ďalším podnetom pre výmenu sú čierne usadeniny v nádobke. V tomto prípade sa však odporúča kompletná kontrola brzdového systému, nakoľko pravdepodobne dochádza ku korózii v niektorej z jeho častí. 

Článok vznikol v spolupráci s Gafa Auto.

Pokračovať v čítaní