Autosuv.sk

Technik

Komponenty výfukového systému – akú majú úlohu? (archív)

Okrem usmernenia splodín výfuk napomáha výraznému zníženiu hluku, ale aj zníženiu emisií.
Komponenty výfukového systému – akú majú úlohu? (archív) Mercedes

Výfukový systém slúži na odvádzanie splodín vzniknutých spaľovaním v motorovom priestore. Plyny sú pomocou výfukovej rúry vedené dozadu, aby neprenikali do kabíny. Okrem usmernenia splodín však výfuk napomáha výraznému zníženiu hluku, ale aj zníženiu emisií vypúšťaných do ovzdušia. Základné časti výfukového systému sú:

Výfukové zvody

Zvody sú skupina potrubí, ktoré sú na konci spojené do jedného vývodu. Odvádzajú výfukové plyny priamo z hlavy valcov do výfukového potrubia. Rýchlosť a efektivitu odvádzania plynov ovplyvňuje dĺžka a tvarovanie výfukových zvodov.

Katalyzátor

Tento komponent má za úlohu znížiť množstvo škodlivých látok vo výfukových plynoch. Chemickou reakciu redukuje množstvo oxidu uhličitého a oxidu dusíka.

Pružný spoj (pletenec)

Pletenec je priechodná súčiastka výfukového potrubia, ktorej úlohou je eliminovať prenos vibrácií z motora na výfukový systém. 

Lambda sonda

Malý snímač, umiestnený pred katalyzátorom alebo priamo v ňom. Niektoré moderné vozidlá používajú vo výfukovom systéme dve lambda sondy, pričom jedna je umiestnená pred katalyzátorom a druhá za katalyzátorom. Na základe nameraných hodnôt výfukových plynov pred vstupom do katalyzátora a po výstupe z katalyzátora dokáže riadiaca jednotka upraviť dávkovanie paliva. Zároveň toto porovnávanie slúži aj na kontrolu správnej funkčnosti katalyzátora.

Výfukový tlmič

Ako už názov napovedá, táto časť slúži na elimináciu hluku, vychádzajúceho z výfukového systému. Vo vnútri sa nachádza dierkované potrubie, obalené v materiáloch tlmiacich hluk.

Článok vznikol v spolupráci s Gafa Auto.
 

Pokračovať v čítaní