Autosuv.sk

Technik

Najčastejšie dôvody prekĺzavania spojky. Ktoré to sú?

Spojka slúži na hladké zapojenie a odpojenie motora a prevodovky v prípade potreby zmeny rýchlostného stupňa.
Najčastejšie dôvody prekĺzavania spojky. Ktoré to sú?

Aj menej technicky zdatný majiteľ vozidla vie, akú funkciu vykonáva spojka, no pre tých ktorí jej funkciu nepoznajú: Spojka slúži na hladké zapojenie a odpojenie motora a prevodovky v prípade potreby zmeny rýchlostného stupňa. V dnešných automobiloch sú najčastejšie takzvané trecie spojky, kde sa krútiaci moment prenáša pomocou sily trenia. Tá je najdôležitejšia pre správnu funkciu spojky a v prípade jej zníženia dochádza k prekĺzavaniu medzi spojkovou lamelou a zotrvačníkom, čo má negatívny dopad na krútiaci moment. V praxi to znamená zníženie výkonu, dlhší čas potrebný na rozbeh vozidla a najmä problémy pri jazde do kopca. Aké sú najčastejšie príčiny spomínaného prekĺzavania?

Poškodená membrána – poškodenie alebo len oslabenie membrány zapríčiňuje nedostatočný tlak pre správne fungovanie spojky.

Znečistenie trecieho obloženia – to spôsobuje zníženie drsnosti a tiež nedostatočné trenie, čím dochádza k prekĺzavaniu kontaktných plôch.

Poškodené trecie obloženie – opotrebované obloženie kvôli strate svojej pôvodnej hrúbky nedokáže vytvoriť dostatočný tlak na povrch zotrvačníka. To znamená, že sila mechanizmu nie je dostatočná pre pevné spojenie všetkých prvkov.

Poškodenie spojenia komponentov – natiahnuté lanko, poškodená vidlica pri mechanických spojkách, či strata tesnosti pri spojkách hydraulických môže zapríčiniť stratu tlaku na membránovú pružinu.

K prekĺzavaniu spojky aj pri opatrnej jazde skôr či neskôr dôjde. Jej životnosť je odhadovaná na 100 000 – 150 000 kilometrov a všeobecne sa odporúča vymeniť komplet celý set.

Článok vznikol v spolupráci s Gafa Auto.
 

Pokračovať v čítaní