Autosuv.sk

Technik

Najčastejšie príčiny nerovnomerného opotrebovania brzdových platničiek (archív)

Nerovnomerné opotrebovanie brzdových platničiek nielen oslabuje brzdný účinok, ale najmä vplýva na životnosť brzdových komponentov.
Najčastejšie príčiny nerovnomerného opotrebovania brzdových platničiek (archív)

Časti brzdového systému, ako jedného z najdôležitejších bezpečnostných prvkov vo vozidle, by mali byť v stopercentnej kondícii za každých okolností. Tým nemáme na mysli výmenu platničiek, keď sa pri brzdení začne ozývať chrčanie kovu o kov, ale taktiež pravidelnú starostlivosť počínajúc vizuálnou kontrolou stavu jednotlivých dielov.

V niektorých prípadoch poškodenia / nesprávnej funkcie možno spozorovať, že brzdové platničky sú opotrebované nerovnomerne. Takýto stav nielen oslabuje brzdný účinok, ale najmä vplýva na životnosť brzdových komponentov. Aké sú najčastejšie príčiny nerovnomerného opotrebovania?

Nesprávna inštalácia

Väčšina prípadov vzniká nesprávnou inštaláciou, teda nesprávnym osadením platničiek na svoje miesto. V takomto prípade je odporúčané brzdy rozobrať a podľa možností platničky vymeniť. Tentokrát však pozor na svedomité osadenie.

Poškodený brzdový kotúč

Jedným z ďalších častých prípadov je vysokou teplotou poškodený kotúč. Zväčša sa jedná o lacné varianty, ktoré sa pod vplyvom vysokej teploty skrivia a kontakt kotúča s platničkami nie je rovnomerný.

Poškodený piest

Pri poškodení piestu, prípadne nadmernom zhrdzavení, dochádza k obmedzeniu jeho pohybu. To má za následok ako horší brzdný účinok, tak vyššie opotrebenie danej platničky v porovnaní s ostatnými. Problém môže vyriešiť vyčistenie, odstránenie korózie alebo výmena.

Znečistenie komponentov

Tento problém zrejme vysvetľovať netreba. Prvým krokom k správnemu fungovaniu brzdového systému je dôkladné vyčistenie povrchu kotúča a platničiek od prachu a rôznych nánosov nečistôt.

Článok vznikol v spolupráci s Gafa Auto.

Pokračovať v čítaní