Autosuv.sk

Technik

Správna teplota je základom hladkého chodu motora (archív)

Vieš ako funguje chladiaci systém?
Správna teplota je základom hladkého chodu motora (archív) Unsplash - ilustračné foto

Dostatočné a vyvážené chladenie je pre hladký chod motora rovnako dôležité ako mazanie. Aj keď sa to nemusí na prvý pohľad zdať, oba tieto systémy na seba majú nemalý vplyv.

Pri nedostatočnom mazaní motora dochádza k rapídnemu zvyšovaniu jeho teploty a naopak pri nedostatočnom chladení k pripaľovaniu motorového oleja, znižovaniu jeho prietoku upchávaním mazacích kanálikov a tým aj jeho účinnosti. Základom správneho chladenia sú komponenty v dobrej kondícii, preto si dnes povieme niečo o ich jednotlivých funkciách.

Čerpadlo chladiacej kvapaliny

Základný diel chladiaceho systému, ľudovo nazývaný aj vodná pumpa, je zodpovedný za správnu cirkuláciu chladiacej zmesi. Tá je k čerpadlu privádzaná priamo z chladiča a o usmernenie jej prúdenia sa stará rotor s lopatkami, ktorý môže byť poháňaný buď elektronicky alebo remeňom.

Poškodenie takéhoto čerpadla možno odhaliť ako vizuálne (viditeľné unikanie chladiacej kvapaliny), sluchom (hlboké škrípanie po jeho spustení) alebo pohybom (uvoľnená kladka/ťažšie pohyblivé ložisko).

Chladič

Úlohou chladiča, ako je už z názvu zrejmé, je ochladzovanie kvapaliny, ktorá odvádza teplo od motora. Zohriata kvapalina prúdi do výmenníku tepla, kde je ochladzovaná prúdením vzduchu, a takto schladená opäť navrátená do motora.

Čo sa týka poškodenia, k tomu dochádza najmä vo výnimočných situáciách a to napríklad mechanickým poškodením po náraze alebo dobre trafeným cudzím predmetom do jeho konštrukcie. Únik chladiacej kvapaliny z tejto časti je zväčša dobre viditeľný.

Ventilátor chladiča

Ventilátor je dobrým pomocníkom chladiča v prípade, že prúdenie vzduchu nie je dostatočné na ochladzovanie kvapaliny a snímač zachytí zvýšenie teploty nad prevádzkovú teplotu. Preto je možné počuť jeho prácu zväčša v letných mesiacoch, pri státí v dopravnej zápche či pri vyššom zaťažovaní motora.

Dopomáha teda k ochladzovaniu kvapaliny, nachádzajúcej sa v chladiči. Poškodenie ventilátora môže byť viditeľné (mechanické, napr. poškodenie lopatiek) alebo skryté, ktoré možno odhaliť pri zvýšenej teplote chladiacej kvapaliny tým, že sa jednoducho nespustí.

Termostat

Hlavnou úlohou tohto dielu je včasné prepínanie medzi veľkým a malým okruhom chladiaceho systému. V praxi to znamená, že pred dosiahnutím prevádzkovej teploty motora funguje menší okruh pre rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnutie prevádzkovej teploty a pri potrebe väčšieho chladenia sa otvára väčší okruh, ktorým je efektívnejšie odvádzané prebytočné teplo.

Termostat je častokrát najbežnejšou príčinou poruchy chladiaceho systému. Jeho nefunkčnosť sa prejavuje príliš nízkou alebo práve naopak príliš vysokou teplotou motora. Odhaliť ju možno jednoducho, a to opatrným chytením chladiča pri prehrievaní motora. Pokiaľ je chladič studený, je jasné, že termostat sa neotvoril. Naopak pri jeho zaseknutí v otvorenej polohe je zohrievanie motora netypicky zdĺhavé, čo má vplyv aj na kúrenie v interiéri.

Snímač teploty chladiacej kvapaliny

Je nemenej dôležitou súčasťou systému. Práve on rozhoduje o prepínaní medzi malým a veľkým chladiacim okruhom, ale taktiež nás informuje prostredníctvom rozsvietenia kontrolky na prístrojovej doske, že niečo s teplotou nie je v poriadku.

V prípade jeho poškodenia môže riadiacej jednotke odosielať nesprávne informácie a tá bude na základe nich riadiť motor nesprávne.

Vyrovnávacia nádobka

Taktiež nazývaná ako expanzná nádoba slúži na dolievanie chladiacej kvapaliny, aj na vyrovnávanie jej tlaku pri studenom aj zohriatom motore. Obyčajne býva uložená v hornej časti pod kapotou, preto by jej prípadné poškodenie malo byť ľahko odhaliteľné.

Zhrnutie

Ako už bolo spomenuté, chladiaci systém je veľmi dôležitý pre správny chod motora. Okrem spomenutých základných komponentov k chladiacemu systému môžu patriť aj ďalšie, ako napríklad prívodové hadice, ktoré sú tiež častým problémom pri spozorovaní úniku chladiacej kvapaliny.

Pri rozsvietení výstražnej kontrolky, prípadne pri tvorbe mláky kvapaliny pod vozidlom je potrebná okamžitá identifikácia a náprava vzniknutého problému. V opačnom prípade hrozí až zadretie motora.

Článok vznikol v spolupráci s Gafa Auto.

Pokračovať v čítaní