Autosuv.sk

Technik

Turbo: História, funkcia aj možné poruchy (archív)

Základ, ktorý by sme mali o turbodúchadlách vedieť.
Turbo: História, funkcia aj možné poruchy (archív)

Turbodúchadlu - alebo tiež auto-súčiastke, premieňajúcej vzduch na šťastie, sa dostalo väčšieho uznania najmä vďaka schopnosti výrazne zvýšiť výkon spaľovacích motorov, čo je spojené len s veľmi malým nárastom ich hmotnosti. Ďalšou jeho výhodou je zníženie spotreby paliva pri zachovaní dostatočného výkonu motora. Jeho vznik sa datuje do roku 1905, kedy si ho dal patentovať jeden z hlavných výskumníkov dieslových motorov Alfred Büchim. Za tú dobu prešlo turbo výraznou modernizáciou a dnes je súčasťou pohonu takmer každého automobilu.

Vieš ako turbo funguje?

Do spaľovacieho priestoru je vzduch nasávaný pomocou podtlaku, ktorý vzniká pri pohybe piestu z hornej do dolnej úvrate. Množstvo vzduchu je priamo úmerné objemu valca a úlohou turbodúchadla je zvýšiť jeho hustotu. To je dôvod, prečo sa agregáty ním vybavené nazývajú preplňované. Nasávaný vzduch sa hromadí v zberači nasávacieho potrubia pod tlakom vďaka radiálnemu kompresoru, ktorý je poháňaný výfukovými plynmi roztáčajúcou sa turbínou.

Možné poruchy turbodúchadla

Tak, ako každý komponent vykonávajúci prácu v pohybe, aj turbodúchadlo patrí medzi súčiastky trpiace rôznymi mechanickými poruchami. Tie sa začnú prejavovať rôzne, napríklad nezvyčajným pískaním stupňujúcim svoju intenzitu, zvýšením otáčok motora, čo naznačuje vznik problému s ložiskom alebo turbínou. Ďalším náznakom toho, že niečo nie je v poriadku, môže byť modrý dym z výfuku v spojení so zvýšenou spotrebou oleja, ktorým je aj turbo mazané a chladené. 

Problém môže vzniknúť aj pri poškodení regulátora tlaku turba, vtedy hovoríme o nadmernom plniacom tlaku, ktorý možno rozoznať netypickou reakciou motora na zošliapnutie plynového pedálu. Najväčším problémom však môže byť výrazná strata výkonu motora, a to kvôli neschopnosti turbodúchadla vyvinúť dostatočný plniaci tlak. Dôvodom sú zväčša mechanicky poškodené lopatky turbíny nasávania vzduchu.

Predĺžte životnosť turba

Šetrné zaobchádzanie s touto citlivou súčiastkou dokáže výrazne zvýšiť jej životnosť a zároveň znížiť výdavky na servis preplňovaného motora. Častou chybou, ktorú robí veľa šoférov v snahe ušetriť každý cent, je tankovanie paliva s nižším oktánovým číslom, aké je pre daný motor predpísané. Druhým hriechom je okamžité zaťažovanie motora, ktorý ešte nedosiahol prevádzkovú teplotu. To môže spôsobiť nedostatočné premazávanie rotujúcich súčiastok turba ale aj motora ako takého. 

Rovnako vážna je jazda v nízkych otáčkach s potrebou okamžitého zvýšenia rýchlosti. To by malo byť spravidla sprevádzané podradením na nižší prevodový stupeň, v opačnom prípade sa môže stať, že vďaka bohatej zmesi dôjde k jej predčasnému zapáleniu. Posledným a asi najdôležitejším krokom pre predĺženie životnosti turba je jeho dochladzovanie. To znamená, že po zaparkovaní vozidla nevypíname motor ihneď, ale počkáme ešte 20 až 30 sekúnd, aby neprišlo k pripáleniu oleja v blízkosti turbodúchadla, čo by mohlo výrazne znížiť jeho mazanie a chladenie v budúcnosti.

3 fun fakty na záver

• Turbodúchadlá nie sú využívané iba v osobných vozidlách. Veľké zastúpenie majú aj v nákladnej doprave, stavebných strojoch ale dokonca ja v lodnej doprave, lokomotívach či lietadlách.

• Ako jedny z prvých boli turbodúchadlami vybavené motory Renault, ktoré poháňali bojové lietadlá v prvej svetovej vojne.

• Hoci bolo turbo patentované v roku 1905, jeho základ – čerpadlo poháňané ozubeným kolesom, vháňajúce vzduch do motora s vnútorným spaľovaním, sa objavil už v roku 1885.

Článok vznikol v spolupráci s Gafa Auto.

Tagy

Pokračovať v čítaní