Autosuv.sk

Technik

Výkon, emisie aj hluk – to všetko dokáže ovplyvniť tvoj výfuk (archív)

Vieš z akých častí sa skladá?
Výkon, emisie aj hluk – to všetko dokáže ovplyvniť tvoj výfuk (archív)

Výfukový systém auta slúži na bezpečné odvádzanie splodín, vyprodukovaných prácou motora. Je veľmi podstatný pre zabránenie prieniku škodlivého dymu do kabíny vozidla, a ten je preto odvádzaný do jeho zadnej časti. Okrem tejto základnej úlohy má však výrazný vplyv na hlučnosť, priepustnosť emisií, ale aj samotný výkon. Vieš na čo jednotlivé časti výfukového potrubia slúžia?

Zvody

Výfukové zvody sú prvým kontaktným bodom so splodinami vychádzajúcimi z motora. Sú pripojené k hlave valcov, kde každý jeden valec prostredníctvom výfukového ventilu vytláča dym do jedného z potrubí zvodov.

Všetky potrubia sú na opačnej strane dielu spojené do jedného bodu. Práve zvody dokážu svojou dĺžkou, šírkou a tvarovaním vo vysokej miere ovplyvniť rýchlosť odovzdávania plynov a efektivitu výfukového systému. To môže mať či už pozitívny, alebo negatívny dopad na výkon motora.

Katalyzátor

Nedeliteľná súčasť každého moderného výfukového systému, ktorá sa stará o zníženie vyprodukovaných emisií. Katalyzátor môže byť v systéme výfuku uložený samostatne, alebo aj ako súčasť iného komponentu.

V jeho vnútri sa nachádza takzvaná katalycká vrstva, tvorená paládiom, ródiom či platinou v tvare včelieho plastu. Úlohou týchto vzácnych kovov je chemický rozklad škodlivých látok vo výfukových plynoch, čím dochádza k spomínanému zníženiu emisií, vypúšťaných do ovzdušia. Tento diel sa vyrába z kovu alebo keramiky a v závislosti od vznikajúcich reakcií ich delíme na redukčné, trojičné a oxidačné.

• Redukčné - Znižujú NOx pri motoroch s priamym vstrekovaním

• Trojičné – Vytvárajú oxidáciu CO, oxidáciu uhľovodíkov a redukujú NOx

• Oxidačné – Redukujú CHx a CO a pri vysokej teplote spaľujú pevné častice

Pletenec

Pletenec výfuku je pružným spojom medzi časťou pevne uchytenou k motoru a zvyškom systému. Jeho úlohou je tlmenie a eliminácia otrasov pôsobiacich na výfukové potrubie, ktoré motor svojou prácou vytvára. Kvôli jeho neustálej práci a namáhaniu ide o jednu z najčastejšie poškodených častí výfuku.

Rezonátor

Výfukový rezonátor je zväčša využívaný pri športových vozidlách, prípadne pri úpravách sériového výfukového systému. Jedná sa o priechodnú časť, ktorá vďaka svojmu vnútornému tvarovaniu dokáže zvýšiť rýchlosť prúdenia plynov.

Vírivý pohyb má za následok rýchlejšie vyprázdnenie valcov a teda efektívnejšiu prácu motora, čo samozrejme vplýva pozitívne na jeho výkon, akceleráciu aj reakciu na plynový pedál už v nízkych či stredných otáčkach.

Lambda sonda

Tento malý snímač slúži na meranie hodnôt výfukových plynov, vďaka ktorým dokáže riadiaca jednotka regulovať množstvo paliva vstrekovaného do valcov.

Lambda sonda môže byť umiestnená pred katalyzátorom, priamo v ňom a pri modernejších autách môžeme nájsť jednu pred katalyzátorom a druhú za ním. Takýmto umiestnením dokáže riadiaca jednotka, vďaka nameraným hodnotám, odhaliť správnu funkčnosť katalyzátora.

Tlmič

Ako už samotný názov napovedá, tento komponent slúži na tlmenie hluku, vychádzajúceho z výfuku. Jeho konštrukcia je navrhnutá tak, aby bol hluk vznikajúci prácou motora postupne zoslabovaný.

Vnútorné komory tlmiča sú vystlané sklenou vatou, ktorá má vynikajúce tlmiace účinky a navyše sú rozostavené spôsobom, aby vzájomne zvukové vlny dokázali rušiť.

Článok vznikol v spolupráci s Gafa Auto.

Pokračovať v čítaní