Autosuv.sk

Ostatné

BMW iX Flow menilo farbu silou myšlienky

Iniciatíva na podujatí rad°hub zvyšuje povedomie o duševnej zdatnosti. Účastníci využívali mozgovú aktivitu na zmenu vzorov na karosérii modelu BMW iX Flow a popri tom sa učili, ako cielene relaxovať.
BMW iX Flow menilo farbu silou myšlienky

O BMW iX Flow, ktoré môže meniť farbu exteriéru na želanie, sme už informovali začiatkom roku 2022, kedy bolo predstavené na výstave CES 2022. Na podujatí rad°hub ho spoločnosť brainboost pomocou elektroencefalografu (EEG) spojila priamo s mozgami účastníkov a umožnilo im tak zmenou aktivity mozgu meniť farbu vozidla.

"Farebné vzory na vozidle BMW iX Flow reagujú na mozgovú aktivitu a odrážajú jej úroveň," vysvetľuje Philipp Heiler, generálny riaditeľ spoločnosti brainboost. "Akonáhle je mozog v pokoji, zmeny vzorov na vozidle BMW iX Flow sa tiež upokoja a naberú pravidelnejšie tvary."

Ak sa záujemcom podarilo udržať tento stav na niekoľko sekúnd, aktivovala sa špeciálna animácia. Účastníci tak pod vedením odborníkov zo spoločnosti brainboost a pomocou neurónovej odozvy cez automobil BMW iX Flow mohli postupne upokojiť a uvoľniť svoje mozgy.

Karoséria automobilu BMW iX Flow je laminovaná špeciálnou fóliou obsahujúcou milióny farebných kapsúl. Pri stimulácii elektrickými signálmi sa negatívne nabité biele pigmenty alebo pozitívne nabité čierne pigmenty budú zhromažďovať na povrchu, čím sa zmení farba karosérie.

Obrázky

Tagy

Pokračovať v čítaní