Autosuv.sk

Ostatné

V Dubnici vznikne linka na demontáž batérií elektromobilov

Spoločnosť ZTS VV začína pracovať na novej továrni, v ktorej bude regenerovať opotrebované akumulátory z elektromobilov.
V Dubnici vznikne linka na demontáž batérií elektromobilov

Elektromobilita sa stáva svetovým trendom, avšak otvára aj environmentálne otázky – čo s opotrebovanými li-ionovými batériami.  V závode ZTS VV vyrastá nová továreň, v ktorej prejdú staré akumulátory diagnostikou, demontážou a následnou regeneráciou tak, aby boli využiteľné pre ďalšie, energeticky menej náročné aplikácie. Vyhodnocovanie stavu batérií a ich demontáž budú automatizované a riadené umelou inteligenciou.

"Demontáž lítium-iónových batériových systémov z automobilových aplikácií je zložitý, a preto aj časovo a finančne náročný proces. Batérie majú komplikovanú konštrukciu a obsahujú množstvo flexibilných - jedinečných komponentov. Pre obsiahnuté chemikálie v batériách hrozí pri procese demontáže aj potencionálne nebezpečenstvo. Všetky tieto aspekty je nutné zohľadniť pri vývoji demontážnej linky. Taktiež musíme myslieť na stály vývoj batérií a teda aj na nové parametre budúcich modelov," hovorí predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik.

Spolupráca s pražskou univerzitou

Návrh koncepcie flexibilnej továrne a štúdiu robotizovanej demontáže batérií pripravuje pre dubnický  závod Český inštitút informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), ktorý je súčasťou pražskej univerzity České vysoké učení technické. Česká univerzita a slovenský podnik už podpísali dohodu o spolupráci.

"Projekt továrne je koncepčne založený na distribuovanej výrobe, kde neexistuje pevný výrobný plán. V závislosti od rôznych typov batérií a ich stavu výrobná linka dynamicky reaguje na aktuálnu situáciu a konečný produkt kombinuje moduly s rôznymi životnosťami. Takáto batéria nájde uplatnenie ako stacionárna batéria napr. vo vodných elektrárňach, kde bude slúžiť ako úložisko energie v prípade jej prebytku," vysvetľuje profesor Vladimír Mařík, vedecký riaditeľ CIIRC ČVUT.

Flexibilná distribuovaná výroba, pokročilá automatizácia a umelá inteligencia sú nielen vhodnými nástrojmi na zvyšovanie pridanej hodnoty a efektívnosti výroby, ale nachádzajú aj významné uplatnenie v kontexte udržateľnosti a obehového hospodárstva. Na projekte sa budú podieľať aj desiatky slovenských inžinierov, elektromechanikov, mechatronikov a vedcov.

Automobilky spúšťajú vlastné recyklačné závody

Recykláciou batérií a ich ďalším životom sa zaoberá už viacero automobiliek. Volkswagen využíva pri rozhodovaní o budúcnosti použitia batérie softvér s názvom BattMan, ktorý ich rozdeľuje do troch kategórií.

V prípade nutnosti recyklácie putujú do recyklačného závodu v Salzgitteri. Mercedes plánuje spustiť svoj recyklačný závod v roku 2023 a na vlastnom recyklačnom závode pracuje aj Renault.

Pokračovať v čítaní