Autosuv.sk

Technik

Brzdová kvapalina a jej úloha v brzdovom systéme (archív)

Aj brzdová kvapalina musí spĺňať určité minimálne požiadavky...
Brzdová kvapalina a jej úloha v brzdovom systéme (archív)

Brzdová kvapalina všeobecne slúži na prenos sily pomocou tlaku. Tento hydraulický typ kvapaliny nie je využívaný len pre brzdové systémy, ale aj pre hydraulické spojkové systémy automobilov a motocyklov. Najväčšou výhodou brzdovej kvapaliny je jej nízka stlačiteľnosť a vďaka tomu je sila prenášaná priamo. Aj brzdová kvapalina musí spĺňať určité minimálne požiadavky, ktoré sú stanovené kontrolnými úradmi. Na jej označenie je celosvetovo používaná skratka DOT: (DOT 1, DOT 2, DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1).

Pri hodnotení kvality výrobku je dôraz kladený najmä na tri faktory:

Viskozita

Brzdová kvapalina musí udržiavať stálu viskozitu (hustotu) ako v extrémne vysokej, tak aj v extrémne nízkej teplote. Dôležité je to obzvlášť pri brzdových systémoch, ktoré disponujú systémom ABS a ESP.

Stlačiteľnosť

Stlačiteľnosť musí byť rovnako stála pri vysokej aj nízkej teplote. Pri zvýšenej stlačiteľnosti kvapaliny by bolo potrebné stále viac do podlahy zatláčať brzdový pedál pre dosiahnutie rovnakej sily, pôsobiacej na piest brzdového strmeňa.

Korózia

Brzdová kvapalina nielen že nesmie spôsobovať koróziu na dieloch brzdového systému, ale musí ich pred koróziou chrániť.

Ak vás zaujíma interval výmeny brzdovej kvapaliny, prečítajte si náš starší článok - KLIKNITE SEM!

Text vznikol v spolupráci s Gafa Auto. 

Pokračovať v čítaní