Autosuv.sk

Technik

Bubnové brzdy – z čoho sa skladajú a aké sú ich výhody? (archív)

Medzi hlavné výhody bubnových bŕzd patrí ich konštrukcia, ktorá je ukrytá vo vnútri bubna, a tým chráni komponenty od nečistôt.
Bubnové brzdy – z čoho sa skladajú a aké sú ich výhody? (archív)

Pomaly vytláčané bubnové brzdy sa v dnešných moderných automobiloch využívajú zväčša pri najmenej vybavených verziách, ale svoje miesto nachádzajú aj v nových elektromobiloch.

Pri ich používaní pôsobí brzdná sila na vnútorný povrch brzdového bubna, ktorý je pevne spojený s nábojom kolesa. Brzdové čeľuste sú rozperným zariadením pritláčané o jeho vnútornú plochu, čím vzniká trenie a vytvára sa brzdná sila.

Brzdový bubon

Brzdový bubon je najčastejšie vyrobený z liatiny, zliatiny ľahkých kovov alebo iných pevných kovov, ktoré sú odolné voči opotrebeniu a vysokej teplote. Presnosť spracovania je zárukou čo najlepšieho kontaktu bubna s brzdnými čeľusťami. Výber výrobného materiálu je preto dôležitý aj pre dlhodobú stálosť tvaru a rozmerov aj pri vysokom a častom tepelnom zaťažení.

Brzdový štít

Brzdový štít je pevne pripojený k náprave vozidla a nerotuje spolu s kolesom. Tvorí uloženie a uchopenie brzdových komponentov, ktoré vytvárajú prítlačnú (brzdnú) silu.

Brzdové čeľuste

Brzdové čeľuste sú vyrobené z oceľového plechu a na ich vonkajšej strane sa nachádza brzdové obloženie. Ide o kompozitný materiál vyrobený z pilín rôznych kovov. Čeľuste sú pritláčané touto plochou na vnútornú stranu bubna, čím dochádza k brzdeniu vozidla. Hydraulické pritláčanie prebieha pri bežnom brzdení pedálom a mechanické pritláčanie použitím parkovacej brzdy

Rozperné zariadenie

Podľa konštrukcie brzdy môže byť použitý jeden alebo dva brzdové valčeky. Valček zasa môže mať jeden alebo dva piestiky, ktoré vďaka tlaku brzdovej kvapaliny pritláčajú brzdové čeľuste o vnútornú stranu bubna.

Medzi hlavné výhody bubnových bŕzd patrí ich konštrukcia, ktorá je ukrytá vo vnútri bubna, a tým chráni komponenty od nečistôt. To prispieva k dlhšej životnosti bŕzd v porovnaní s kotúčovými. Nevýhodou oproti nim je však nižší brzdný účinok a možnosť vzniku deformácie pri vysokom prehrievaní.

Článok vznikol v spolupráci s Gafa Auto.

Pokračovať v čítaní